Rezana građa

U ponudi je rezana građa od hrasta, bukve i oraha i trupci bukve, jasena, bagrema, trešnje, oraha i slične građe.

Takođe, imamo širok asortiman kako svežih tako i parenih elemenata svih dimenzija i veliki asortiman dasaka od pomenutih trupaca.

Parenje se vrši direktno na proizvodu i to u vremenskom trajanju po zahtevu kupca.